Kaitstud saar – ajaloo ja looduse kohtumispaik

PROJEKT

PROJEKTI
ELLUVIIMINE
2021 – 2026

Ajaloolise raudtee taastamine

10A patarei kompleksi restaureerimine

Külastuskeskuse rajamine Ohvitseride kasiinosse

1. Ajaloolise raudtee taastamine

Kitsarööpmeline raudtee väikesaarel on ainulaadne vaatamisväärsus kogu Euroopas. Sadamast saare põhjaotsa ulatuv raudtee on 12 kilomeetrit pikk ning läbib koos kõigi haruteedega täieliku uuenduskuuri.

Kaasaegsed ja täiselektrilised rongid pakuvad külastajatele 30-minutilist sõiduelamust läbi saare kaunimate paikade. Teele jäävad Lehtmetsa rändrahn, Taani Kuningaaed ja Ohvitseride kasiino.

Raudteest saab ka igapäevase transpordi võimalus saare elanikele ja turistidele. Nii väheneb koormus teedevõrgule, mis aitab hoida Naissaare mitmekesist ja puutumatut loodust.

2. 10A patarei kompleksi restaureerimine

Patarei 10a on osa Peeter Suure rajatud merekaitse vööndist, mis ulatus Lääne-Eesti saartest Soome lahe lõunaosa saarteni. Võimas merekindlus päästetakse hävimisohust ja hoone saab uue hingamise interaktiivse ekspositsiooni näol.

Külastajad viiakse rännakule läbi merekindluse põneva ajaloo. Läbi kahe korruse kulgev ekspositsioon toetab arhitektuurselt muljetavaldava hoone loomulikku atmosfääri, mis on elamus iseeneses.

Teekond kulmineerub Patarei katusel. Hoone keskel asub ajalooline kahuritorn, mida eksponeeritakse klaaskupli all. Katuselt on hoomatav patarei massiivsus ja kaunid vaated igasse ilmakaarde.

3. Külastuskeskuse rajamine Ohvitseride kasiinosse

Tegemist on Naissaare komandatuuriga, mis on tuntud ka ohvitseride kasiinona, mida Nõukogude ajal kasutati kasarmu ja staabina. See klassitsisliku arhitektuuriga hoone mõjub keset okasmetsi lausa viirastuslikult.

Vanast kasarmust saab mitmekülgse kasutusega hoone. Sinna on planeeritud rajada kaasaegne majutusasutus, toitlustuspind ning püsiekspositsioon. Kasutatava pinna laiendamiseks rajatakse juurdeehitusena talveaed.

Keskkond

Naissaar on olnud pikalt inimtegevusest puutumata, mistõttu on saarel hästi säilinud luiterannad, nõmmed, ürgsed metsaosad ja sood. Alates 2016. aastast kehtib Naissaarel looduspargi kaitseeeskiri.

Naissaar kuulub tervikuna Natura 2000 alade hulka. Natura 2000 on 1992. aastal loodud üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste ja ohustatud liikide ning nende elu- ja kasvukohtade säilimine.

Nargen Nord projekt arvestab Natura 2000 nõudmistega ning lähtub Eesti merealade planeeringu väärtuslike meremaastike säilitamise printsiibist.

Foto: Loovagentuur Vuht

Elamused

Nargen Nord pakub avastamisrõõmu nii suurtele kui väikestele. Naissaare kaunis loodus ja
ajaloopärand loob võimalusi aastaringseks külastusteks nii sise- kui välisturgudelt.

PERED

AJALOOHUVILISED

ÕPILASED

LOODUSHUVILISED

Tulevik

  • Nargen Nord loob saarele uusi töökoht
  • korrastatakse ajalooline pärand ja tehakse see turvaliselt külastatavaks
  • paraneb saare infrastruktuur ja transpordivõimalused
  • paraneb saare kindlustatus elektrienergiaga
  • väheneb surve looduskeskkonnale seoses raudtee kasutuselevõtuga

EDENEMINE

Meremuuseum otsib fotosid, mälestusi ja esemeid Naissaare ajaloost

Seoses Naissaarele rajatava Meremuuseumi uue püsiekspositsiooni ja külastuskeskusega Nargen Nord kutsub muuseum inimesi üles edastama infot Naissaare ajaloo erinevate etappide kohta. Pakkuda võib fotosid, esemeid, joonistusi, skeeme, jooniseid, projekte, kaarte, kirjeldusi, mälestusi ja muud infot.

Et uus muuseumikompleks Nargen Nord rajatakse merekindluse suurtükipatareisse 10A saare põhjarannikul, on eriti oodatud info, mis kajastab 20. sajandi alguses ehitatud militaarrajatiste projekteerimist, ehitamist ja purustamist 1918. aastal; aga ka infot suurtükipatarei ja teiste militaarehitiste hilisema kasutamise kohta Eesti Vabariigi ajal ja nõukogude okupatsiooniperioodil.

Kogutud materjali võtame valikuliselt arvele muuseumikogusse. Muuseum on tänulik, kui võimaldatakse teha materjalist koopiaid, mida oleks võimalik kasutada näitustel.

Digiteerime kogutud materjali ja soovi korral tagastame originaali omanikule.

Palume asjad edastada Meremuuseumile 1. augustiks 2023.

Ekspositsioonis kasutamist leidvate annetuste või eriti olulistele momentidele valgust heitva info edastajatele pakub Meremuuseum auhinnaks võimaluse sõita Naissaarele meremuuseumi esinduskaatril Carry ning külastada tulevase Nargen Nord muuseumikompleksi asukohta patareis 10A.

Küsimuste ja täpsustuste puhul palun võtta ühendust Meremuuseumi peavarahoidja Ruth Ristmägiga aadressil või telefonil 513 5861.

Meremuuseumi välinäitus kutsub ajarännakule läbi Naissaare oluliste paikade

25. mail avab Meremuuseum Naissaarel ning Lennusadamas välinäituse “Naissaar – Tallinna merevärav”.
Naissaar on oma strateegiliselt tähtsa asukoha tõttu Soome lahes olnud läbi ajaloo valitsejate ja kindralite teravdatud tähelepanu all. Sealt võib leida väga erinevate ajastute militaarehitisi, kuid saarel on ka rikas ja mitmekesine, sealhulgas rannarootsi kultuuripärand.
Naissaarel Lõunakülas, Taani Kuninga aias, Patarei 10A juures ning sadamas ja mandril Lennusadamas paiknev näitus tutvustab saare põnevat ja traagilist ajalugu ning tulevikuvisiooni – muuseum-külastuskeskuse rajamist. Meremuuseumi kavandatav muuseumikeskus Nargen Nord rajatakse endise Peeter Suure merekindluse Patareisse nr 10A saare põhjarannikul ja taastatakse ka sadamast patarei juurde viiv kitsarööpmeline raudtee.
Näituse ajaloolise sisu on koostanud Riho Paramonov. Näitus jääb avatuks septembri keskpaigani.

Viimsi vald kiitis Naissaare arengukavas heaks külastuskeskuse Nargen Nord

21.märtsil 2023 võttis Viimsi vallavolikogu vastu Naissaare arengukava aastateks 2023-2033. Arengukavas on ülevaade saare hetkeseisust ja planeeritavatest arengusuundadest ning selles on Nargen Nord läbivalt arvesse võetud kui üks saare taristu välja arendamise ja turismiteenuste uuele tasemele viimise nurgakivi.